Řešení sporů

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy support@reclar.com. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodávající Zákazníkovi v souladu s těmito VOP. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát - oddělení ADR 
Štěpánská 44 
110 00 Praha 1 
Email: adr@coi.cz 
Web: https://adr.coi.cz 
přičemž další podrobnosti jsou k dispozici zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Zákazník však může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016