SZEMÉLYES ADATOK VÉDEÉMÉNEK ELVEI

SZEMÉLYES ADATOK VÉDEÉMÉNEK ELVEI

I. Alapvető rendelkezések

 1. személyes adatok kezelője a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkelye 7. pontjának értelmében (a továbbiakban: „GDPR”) az RECLAR SE vállalat lesz IČ 108 640 16  Prága 1,Vojtěšská 11, 110 00székhellyel. (továbbá: „adatkezelő“).
 2. Az adatkezelő elérhetősége:

A személyes adatok alatt értelmezzük: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó összes információt; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetetten be lehet azonosítani, különösen egy adott azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helymeghatározási információ, hálózati azonosító vagy egy, vagy több konkrét fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy ennek a természetes személynek a társadalmi identitása.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adatokat kezelő azokat az adatokat dolgozza fel, amelyeket Ön megadott/ vagy amelyeket a kezelő a megrendelés felvételekor kapott Öntől meg.
 2. A kezelő az Ön azonosító és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek szükségesek a szerződés megkötéséhez.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

1. A személyes adatok feldolgozásának jogi okai:

 • a GDPR 6. cikkelyének 1.fejezet b) bekezdése értelmében Ön és az Eladó közötti szerződés beteljesedésése.
 • a GDPR 6. cikkely 1 bekezdés f) pontja szerint: az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen marketing tevékenység biztosítására (különösen a kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldésére)
 • a GDPR 6. cikkely 1 bekezdés a) pontja és a 480/2004 sz. törvény § 7. 2. bekezdésének értelmében az Ön beleegyezése az adatkezelésre a közvetlen marketing tevékenység biztosításának (különösen a kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldésére), információs vállalatok bizonyos szolgáltatásai céljából, abban az esetben, ha nem történt termék vagy szolgáltatás rendelés.

2. A személyes adatok feldolgozásának célja:

 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor a sikeres megrendelés feldolgozásához személyes adatokra van szükség (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének szükséges feltétele, személyes adatok megadása nélkül a szerződés megkötése vagy teljesítése nem lehetséges.
 • üzleti üzenetek küldése és további marketing tevékenységek elvégzése

3.  A GDPR 22. cikkelye értelmében az adatkezelő oldaláról nem történhet automatikus egyedi döntéshozatal. Ha Ön kifejezetten hozzájárult az ilyen    feldolgozáshoz.

IV. Az adatok tárolásának ideje

1. A személyes adatok kezelő általi tárolásának ideje

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatokból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges időtartamra (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketing célú kezelése céljából a beleegyezés visszavonásáig, de legfeljebb 15 évig, ha a személyes adatok a beleegyezés alapján vannak kezelve.

2. A személyes adatok tárolási idejének lejártakor az adatkezelő törli a tárolt személyes adatokat.

V. Személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. Személyes adatok címzettjei azok a személyek akik

 • részt vesznek az áruk szállításában/ szolgáltatásokban/ a szerződések szerinti kifizetésekben
 • az e-üzlet üzemeltetését és további szolgáltatásokat biztosítanak az e- üzlet üzemeltetésével kapcsolatban.
 • marketing szolgáltatásokat biztosítanak.

2. Az adatkezelő nem szándékozik harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani a személyes adatokat. A harmadik országokban a személyes adatok címzettjei a levelezési/ felhő alapú szolgáltatások szolgáltatói.

VI. Jogai

1.A GDPR általi feltételek szerint Önnek

 • a GDPR 15. cikkelye szerint joga van a személyes adataihoz való hozzáférésre.
 • a GDPR 16. cikkelye szerint joga van a személyes adatainak módosítására, adott esetben a GDPR 18. cikkelye szerinti kezelési korlátozásokra.
 • a GDPR 17. cikkelye szerint joga van a személyes adatainak törlésére.
 • a GDPR 21. cikkelye szerint joga van a feldolgozás megtagadására valamint
 • a GDPR 20. cikkelye szerint joga van a személyes adatainak hordozására.
 • joga van a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonására, írásban vagy elektronikus úton az e feltételek III. cikkelyében megadott adatkezelő címére vagy e-mailjére való küldéssel.

2.Továbbá, joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy gondolja, hogy megsértették a magánélethez való jogát.

VII. Személyes adatok védelmének feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az adatkezelő minden óvintézkedést megtesz a személyes adatok adattárolóban valamint papírformában való tárolósára, különösen antivírus program használatával erős jelszavak alkalmazásával.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa megbízott személyek juthatnak.

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az internetes megrendelői űrlapon elküldött megrendeléssel megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és hogy ezeket teljes terjedelemben el is fogadja.
 2. Az online űrlapon a beleegyezés bejelölése által Ön elfogadja ezeket a feltételeket. A beleegyezés bejelölése által Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és hogy ezeket teljes terjedelemben el is fogadja.
 3. Az adatkezelőnek joga van e feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelem feltételeinek új változatát az üzemeltető a saját web oldalán jelenteti meg valamint egy időben az Ön által megadott e-mail címre el is küldi.

Ezek a feltételek 1.7.2021 érvényesek.


COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016