Riešenie sporov

Riešenie spotrebiteľských sťažností mimosúdnou cestou zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy support@reclar.com. Informáciu o vyriešení sťažnosti Zákazníka Predávajúci zašle Zákazníkovi v súlade s týmito VOP. V prípade, že medzi Predávajúcim a Zákazníkom dôjde k vzniku spotrebiteľského sporu zo zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Zákazník podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát

oddelenie ADR

Štěpánská 44

110 00

Praha 1

Česká republika

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

pričom ďalšie podrobnosti sú k dispozícii tu: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Zákazník však môže využiť rovnako platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016