Principiile protecției datelor cu caracter personal

I. Dispoziții generale

 1. Administratorul datelor cu caracter personal potrivit art. 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare doar „GDPR“) este RECLAR SE CUI 108 640 16 cu sediul social în Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00, Republica Cehă . (în continuare doar: „administrator“).
 2. Datele de contact ale administratorului sunt:

Prin date cu caracter personal se înțeleg toate informațiile privind persoana fizică identificată sau identificabilă; persoana fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin un anume identificator, de ex. numele, numărul de identificare, date de locație, identificator de rețea sau pe baza unuia sau a mai multor elemente specifice fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau a identității sociale a acestei persoane fizice.

II. Sursele și categoriile datelor cu caracter personal prelucrate

 1. Administratorul prelucrează datele cu caracter personal pe care i le-ați furnizat și/sau datele cu caracter personal pe care administratorul le-a obținut pe baza îndeplinirii comenzii dumneavoastră.
 2. Administratorul prelucrează datele dumneavoastră de identificare și de contact necesare îndeplinirii contractului.

III. Motivul legal și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

1.Motivul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal este

 • îndeplinirea contractului între dumneavoastră și administrator potrivit art. 6 al. 1 lit. b) GDPR,
 • interesul legitim al administratorului de oferire de marketing direct (în special trimiterea de mesaje comerciale și newsletter) potrivit art. 6 al. 1 lit. f) GDPR,
 • Consimțământul dumneavoastră în scopul oferirii marketingului direct (în special trimiterea de mesaje comerciale și newsletter) potrivit art. 6 al. 1 lit. a) GDPR în conexiune cu art. 7 al. 2 din legea nr 480/2004 Mon. Of. privind unele servicii ale societății de informare în cazul în care nu s-a ajuns la comandarea produselor sau a serviciilor.

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este

 • soluționarea comenzii dvs. și exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dvs. și administrator; la efectuarea comenzii sunt solicitate date cu caracter personal care sunt necesare pentru soluționarea cu succes a comenzii (nume și adresă, contact), furnizarea de date cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și îndeplinirea contractului, fără furnizarea datelor cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului sau executarea acestuia din partea administratorului,
 • trimitere de mesaje comerciale și efectuarea altor activități de marketing.

3. Din partea administratorului nu se ajunge la deciderea individuală automatizată în sensul art. 22 GDPR. Cu o astfel de prelucrare ați acordat consimțământul dumneavoastră explicit.

IV. Durata păstrării datelor cu caracter personal

1. Administratorul păstrează datele cu caracter personal

 • pe o durată strict necesară exercitării drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și administrator și exercitarea drepturilor din aceste relații contractuale (pe o durată de 15 ani de la încetarea relației contractuale).
 • pe perioada până când este revocat consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul de marketing, cel mult 15 ani dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului.

2. După scurgerea duratei de păstrare a datelor cu caracter personal administratorul șterge aceste date.

V. Beneficiarii datelor cu caracter personal (subfurnizorii administratorului)

1. Beneficiarii datelor cu caracter personal sunt persoanele

 • implicate în furnizarea produselor/realizarea plăților pe baza contractului,
 • care asigură funcționarea magazinului online și alte servicii legate de funcționarea magazinului online,
 • care asigură serviciile de marketing.

2. Administratorul intenționează să predea datele cu caracter personal țărilor terțe (în țările din afara UE) sau organizațiilor internaționale. Beneficiarii datelor cu caracter personal din țările terțe sunt furnizorii serviciilor de e-mail/serviciilor cloud.

VI. Drepturile dumneavoastră

1. În condițiile stabilite în GDPR aveți

 • dreptul la accesul datelor dumneavoastră cu caracter personal potrivit art. 15 GDPR,
 • dreptul la corectarea datelor cu caracter personal potrivit art. 16 GDPR, eventual limitarea prelucrării potrivit art. 18 GDPR.
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal potrivit art. 17 GDPR.
 • dreptul la obiecție împotriva prelucrării potrivit art. 21 GDPR și
 • dreptul la portabilitatea datelor potrivit art. 20 GDPR.
 • dreptul la revocarea consimțământului de prelucrare în scris sau electronic la adresa sau e-mailul menționat în art. III din acești termeni și condiții.

2. De asemenea, aveți dreptul la plângere la Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal, dacă considerați că a fost încălcat dreptul dumneavoastră de protejare a datelor cu caracter personal.

VII. Condiții de asigurare a datelor cu caracter personal

 1. Administratorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea datelor cu caracter personal.
 2. Administratorul a luat măsurile tehnice de asigurare a stocurilor de date și a depozitelor de date cu caracter personal sub formă de înscrisuri, în special prin folosirea unor parole foarte puternice și folosirea programelor antivirus.
 3. Administratorul declară că la datele cu caracter personal au acces doar persoanele desemnate de acesta.

VIII. Dispoziții finale

 1. Prin trimiterea comenzii prin formularul de comandă pe internet confirmați că sunteți familiarizat/ă cu condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și că le acceptați în totalitate.
 2. Prin bifarea consimțământului prin intermediul formularului de internet sunteți de acord cu aceste condiții. Prin bifarea consimțământului confirmați că sunteți familiarizat/ă cu condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și că le acceptați în totalitate.
 3. Administratorul are dreptul la modificarea acestor condiții. Versiunea nouă a condițiilor de protejare a datelor cu caracter personal le va publica pe paginile sale de internet, eventual vă trimite versiunea nouă a acestor condiții pe adresa de e-mail pe care i-ați oferit-o.

Aceste condiții sunt valabile începând cu data de 1.7.2021.


COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016