Termeni și condiții comerciale

Termeni și condiții comerciale

cu sediul social în RECLAR SE, Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00, Republica Cehă, cod unic de înregistrare:108 640 16, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul orășenesc din Praga, secțiunea C, dosar 134990 pentru desfacerea de produse prin intermediul magazinului on-line situat la adresa de internet www.reclar.com .

1.DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

 1. Acești termeni și condiții comerciale (în continuare doar „termeni și condiții comerciale“) ai societății comerciale Reclar SE, cu sediul social în  Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00, Republica Cehă, cod unic de identificare: 108 640 16, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul orășenesc din Praga, secțiunea C, dosar 134990 (în continuare doar „vânzător“) definesc, în conformitate cu prevederile art. 1751 al. 1 din Legea nr. 89/2012 Mon. Of., Codul Civil, în versiunea reglementărilor ulterioare (în continuare doar „Codul Civil“), drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractuale care decurg în legătură sau în baza contractului de cumpărare (în continuare doar „contract de cumpărare“) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (în continuare doar „cumpărător “) prin intermediul magazinului de internet al vânzătorului. Magazinul de internet este operat de către vânzător pe site-ul web afla pe adresa de internet www.reclar.ro (în continuare doar „site-ul web“), și aceasta prin interfața site-ului web (în continuare doar „interfața web a magazinului“).
 2. Termenii și condițiile comerciale nu se referă la cazurile în care persoana care intenționează să cumpere produse de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care la comandarea produselor procedează în cadrul activității sale de întreprinzător sau în cadrul exercitării individuale profesiei sale.
 3. Alte dispoziții decât cele din termenii și condițiile comerciale pot fi negociate în contract. Celelalte dispoziții, negociate în cadrul contractului de cumpărare, au prioritate față de dispozițiile din termenii și condițiile comerciale.
 4. Stabilirea termenilor și condițiilor comerciale este parte integrantă a contractului de cumpărare. Contractul de cumpărare și termenii și condițiile comerciale sunt întocmite în limba cehă. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.
 5. Vânzătorul poate modifica și completa textul termenilor și condițiilor comerciale. Prin această dispoziție nu sunt afectate drepturile și obligațiile apărute pe perioada valabilității textului anterior al termenilor și condițiilor comerciale.

2. CONT DE UTILIZATOR

 1. Pe baza înregistrării cumpărătorului, efectuate pe site-ul web, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. De pe interfața de utilizator, cumpărătorul poate efectua comandarea produselor (în continuare doar „cont de utilizator“). În cazul în care interfața web face posibil acest lucru, cumpărătorul poate efectua comandarea produselor și fără înregistrare, direct de pe interfața magazinului.
 2. La înregistrare pe site-ul web și la comandarea produselor, cumpărătorul are obligația să declare toate datele corect și adevărat. La orice modificare a datelor menționate în contul de utilizator, cumpărătorul are obligația să le actualizeze. Datele menționate de cumpărător în contul de utilizator și la comandarea produselor sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte.
 3. Accesul la contul de utilizator este protejat prin numele de utilizator și parolă. Cumpărătorul are obligația să păstreze în confidențialitate informațiile necesare pentru accesul la contul său de utilizator.
 4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită folosirea contului de utilizator de către o persoană terță.
 5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, aceasta în special în cazul în care utilizatorul nu folosește contul său de peste 1 an sau în cazul în care cumpărătorul încalcă obligațiile sale care recurg din contract (inclusiv termeni și condiții comerciale).
 6. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că contul de utilizator nu trebuie să fie la dispoziție neîntrerupt, aceasta în special având în vedere mentenanța necesară la echipamentul de hardware și software al vânzătorului, eventual mentenanța necesară la echipamentul de hardware și software al persoanelor terțe.

3.  ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE

 1. Întreaga prezentare a produselor pusă pe interfața web a magazinului are un caracter informativ, iar vânzătorul nu are obligația să încheie contract de cumpărare privind aceste produse. Prevederile art. 1732 al. 2 din Codul Civil nu vor fi aplicate.
 2. Interfața web a magazinului conține informații despre produse, inclusiv cu menționarea prețului la produsele în parte și a costurilor legate de returnarea acestor produse, dacă prin natura lor aceste produse nu pot fi returnate prin poștă obișnuită. Prețurile produselor sunt menționate cu taxa pe valoare adăugată și alte taxe aferente. Prețurile produselor rămân valabile pe perioada pe care sunt afișate pe interfața web a magazinului. Prin această dispoziție nu este limitată posibilitatea vânzătorului de a încheia contract de cumpărare în condiții negociate individual.
 3. Interfața web a magazinului conține și informații privind costurile legate de ambalare și livrare a produselor. Informațiile privind costurile legate de ambalare și livrare a produselor menționate pe interfața web a magazinului sunt valabile doar în cazurile în care produsele sunt livrate în cadrul Republicii Cehe, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
 4. Pentru comandarea produselor cumpărătorul completează formularul de comandă de pe interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informațiile despre:
  1. produsul comandat (cumpărătorul „ introduce “ produsul comandat în coșul electronic de cumpărături al interfeței web a magazinului),
  2. metoda de plată a prețului de achiziție a produselor, informații privind metoda de livrare a produselor comandate și
  3. informații privind costurile legate de livrarea produselor (în continuare împreună doar ca „comandă“).
 5. Înaintea trimiterii comenzii la vânzător, cumpărătorul poate să controleze și să modifice datele pe care le-a introdus în comandă, și aceasta având în vedere și posibilitatea cumpărătorului de a constata și a corecta greșelile apărute la introducerea datelor în comandă.
  Comanda este trimisă de către cumpărător vânzătorului prin click pe butonul „cumpără“. Datele menționate în comandă sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte. Vânzătorul, imediat după primirea comenzii va confirma cumpărătorului aceasta prin intermediul poștei electronice, și aceasta la adresa electronică a cumpărătorului menționată în contul de utilizator sau în comandă (în continuare doar „adresa electronică a cumpărătorului“).
 6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de caracterul comenzii (cantitatea de produse, suma prețului de achiziție, costurile de transport estimate), să solicite cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de ex. în scris sau telefonic).
 7. Relația contractuală între vânzător și cumpărător intervine prin comunicarea primirii comenzii (acceptarea), care este trimisă de vânzător cumpărătorului prin poștă electronică, aceasta la adresa poștei electronice a cumpărătorului.
 8. Cumpărătorul este de acord cu folosirea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile cumpărătorului legate de folosirea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii de internet, costurile convorbirilor telefonice) le suportă însuși cumpărătorul, la aceasta aceste costuri nu diferă de taxele de bază.

4. PREȚURILE PRODUSELOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

 1. Prețul produselor și eventualele costuri legate de livrarea produselor, potrivit contractului de cumpărare, le poate achita cumpărătorul vânzătorului prin unul dintre următoarele moduri:
 • în numerar prin ramburs la locul stabilit de cumpărător în comandă;

fără numerar prin transfer bancar în contul vânzătorului nr. 1120267011/2700, deschis la banca UniCredit Bank (în continuare doar „contul vânzătorului“);

fără numerar prin intermediul sistemului de plată Global Payments Europe;

fără numerar cu cardul de plată;

 1. Cumpărătorul are obligația ca împreună cu prețul de cumpărare să achite vânzătorului și costurile legate de ambalare și livrare a produselor în suma convenită. În cazul în are nu este specificat explicit altfel, în continuare prin prețul de cumpărare se înțeleg și costurile legate de livrarea produselor.
  1. Vânzătorul nu solicită de la cumpărător vreun avans sau o altă taxă asemănătoare. Prin aceasta nu sunt afectate dispozițiile art. 4.6 din termeni și condiții comerciale privind obligația de plată a prețului de achiziție a produselor în avans.
  2. În cazul plății în numerar sau în cazul plății prin ramburs, prețul de cumpărare este scadent la preluarea produselor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție este scadent în 7 zile de la încheierea contractului de cumpărare.
  3. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul are obligația să achite prețul de achiziție a produselor împreună cu specificarea simbolului variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de achitare a prețului este îndeplinită în momentul înscrierii sumei respective în contul vânzătorului.
  4. Vânzătorul, mai ales în cazul în care din partea cumpărătorului nu este confirmată suplimentar comanda (art. 3.6), are dreptul să solicite achitarea întregului preț de achiziție încă înaintea trimiterii produselor cumpărătorului. Prevederile art. 2119 al. 1 din Codul Civil nu vor fi aplicate.
  5. Eventualele reduceri la prețul produselor, oferite de către vânzător cumpărătorului, nu pot fi combinate reciproc.
  6. Dacă acest lucru este obișnuit în relațiile de afaceri sau este stabilit prin prevederile legale general obligatorii, vânzătorul va emite cumpărătorului în legătură cu plățile efectuate în baza contractului de cumpărare un bon fiscal – factură. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoare adăugată. Vânzătorul va emite cumpărătorului bonul fiscal – factura după achitarea prețului produselor și o va trimite în formă electronică la adresa electronică a cumpărătorului.

5. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE

 1. Cumpărătorul ia la cunoștință că potrivit prevederilor art. 1837 din Codul Civil nu se poate rezilia contractul de cumpărare privind livrarea produselor care au fost adaptate potrivit cererii cumpărătorului sau pentru cumpărător, la contractul de cumpărare privind produsele perisabile, precum și produsele care după livrare au fost amestecate ireversibil cu alte produse, pe care beneficiarul le-a scos din ambalaj și din motive igienice nu mai pot fi returnate și la contractul de cumpărare privind înregistrările audio sau video sau programe de calculator, dacă a deschis ambalajul original al acestora.
 2. În cazul în care nu este vorba de cazul menționat la art. 5.1 din termeni și condiții comerciale sau de un alt caz în care nu se poate rezilia contractul de cumpărare, în conformitate cu prevederile art. 1829 al. 1 din Codul Civil cumpărătorul are dreptul de reziliere la contractul de cumpărare și aceasta până în paisprezece (14) zile de la preluarea produselor, iar în cazul în care obiectul contractului de cumpărare sunt mai multe tipuri de produse sau livrările în mai multe tranșe, aceste termen începe din ziua preluării ultimei tranșe de produse. Rezilierea contractului trebuie trimisă vânzătorului în termenul menționat în fraza anterioară. Cumpărătorul poate trimite rezilierea contractului la adresa punctului de lucru: Mail Step a.s. – RECLAR, Do Čertous 2760/10, 193 00 Praga 9 – Horní Počernice.
 3. În cazul rezilierii contractului conform art. 5.2 din termeni și condiții comerciale, contractul de cumpărare se anulează de la început. Produsele trebuie returnate vânzătorului de către cumpărător în paisprezece (14) zile de la înmânarea rezilierii contractului de cumpărare. Dacă cumpărătorul reziliază contractul de cumpărare, costurile legate de returnarea produselor vânzătorului le suportă cumpărătorul, aceasta și în cazul în care produsele, prin natura lor, nu pot fi trimise prin poștă obișnuită.
 4. În cazul rezilierii contractului de cumpărare conform art. 5.2 din termeni și condiții comerciale, vânzătorul va înapoia suma financiară primită de la cumpărător în paisprezece (14) zile de la rezilierea contractului de cumpărare de către cumpărător, și aceasta în același mod în care vânzătorul a primit-o de la cumpărător. De asemenea, vânzătorul are dreptul să înapoieze plata făcută de către cumpărător deja la returnarea produselor de către cumpărător și în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord cu aceasta și nu se vor ivi cumpărătorului alte costuri. În cazul în care cumpărătorul reziliază contractul de cumpărare, vânzătorul nu are obligația să-i înapoieze plata sumei financiare primite înainte ca acesta să-i returneze produsele.
 5. Vânzătorul are dreptul să rețină unilateral compensarea daunelor apărute la produse din dreptul cumpărătorului la înapoierea prețului de achiziție.
 6. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul la rezilierea contractului de cumpărare potrivit prevederilor art. 1829 al. 1 din Codul Civil, vânzătorul are la fel dreptul să rezilieze contractul de cumpărare, aceasta până în momentul preluării produselor de către cumpărător.
  Într-un astfel de caz vânzătorul va înapoia cumpărătorului prețul de achiziție fără o amânare inutilă, aceasta fără numerar, în contul menționat de cumpărător.
 7. Dacă împreună cu produs este oferit cumpărătorului cadou, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu condiția de dezlegare, astfel la rezilierea contractului de cumpărare încetează și contractul de cadou privind un astfel de cadou, iar cumpărătorul are obligația să returneze împreună cu produsul și cadoul astfel oferit.

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA PRODUSELOR

 1. În cazul în care modul de transport este contractat la cererea specială a cumpărătorului, riscul și eventualele costuri suplimentare legate de această modalitate de transport sunt în sarcina cumpărătorului.
 2. Dacă potrivit contractului de cumpărare vânzătorul are obligația să livreze produsele în locul stabilite de cumpărător în comandă, cumpărătorul are obligația să preia produsele la livrare.
 3. În cazul în care din motivele care sunt de partea cumpărătorului produsele trebuie livrate repetat sau în alt mod decât a fost specificat în comandă, cumpărătorul are obligația să achite costurile legate de repetarea livrării produselor, respectiv costurile legate de modul de livrare diferit.
 4. La preluarea produselor de la transportator cumpărătorul are obligația să controleze integritatea ambalajului, iar în cazul oricăror deficiențe trebuie să anunțe aceasta imediat transportatorului. În cazul în care este depistată o deschidere a ambalajului care indică o pătrundere neautorizată în trimitere, cumpărătorul nu trebuie să preia trimiterea de la transportator.
 5. Alte drepturi și obligații ale părților la transportarea produselor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de către vânzător.

7. DREPTURILE LA ÎNDEPLINIRE DEFECTUOASĂ

 1. Drepturile și obligațiile părților contractuale privind drepturile la o îndeplinire defectuoasă sunt reglementate de prevederile legale relevante (în special prevederile art. 1914 până la 1925, art. 2099 până la 2117 și art. 2161 până la 2174 din Codul Civil și legea nr. 634/1992 Mon. Of. privind protecția consumatorului, în versiunea reglementărilor ulterioare).
 2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător pentru faptul că produsul nu are defecțiuni. În special vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că în momentul preluării produsului de către cumpărător:
  1. produsul are proprietățile pe care părțile le-au convenit, dacă această convenire lipsește, atunci proprietăți pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le așteaptă având în vedere natura produsului și reclama efectuată de aceștia,
  2. produsul este potrivit pentru scopul pe care vânzătorul îl menționează sau pentru care un astfel de produs se folosește de obicei,
  3. produsul corespunde prin calitatea sau execuția mostrei sau eșantionului convenit, dacă calitatea sau execuția a fost stabilită pe baza mostrei sau a eșantionului convenit,
  4. produsele sunt în cantitate, mărime sau greutate corespunzătoare și
  5. produsul îndeplinește cerințele legale.
 3. Dispozițiile menționate la art. 7.2 din termeni și condiții comerciale nu se aplică la produsele vândute la un preț redus pentru defectul pentru care prețul mai mic a fost convenit, la uzura produselor datorată folosirii obișnuite, la produsele folosite pentru defectul constând în măsura folosirii sau uzurii pe care produsul l-a avut la preluare de către cumpărător sau dacă aceasta reiese din natura produsului.
 4. Dacă defectul apare pe parcursul a șase luni de la preluare, se consideră că produsul a fost defect deja la preluare. Cumpărătorul poate exercita dreptul pentru defecțiunea care apare la produsele consumabile într-un timp de douăzeci și patru luni de la preluare.
 5. Cumpărătorul își exercită dreptul pentru îndeplinirea defectuoasă la vânzător, la adresa punctului de lucru la care este posibilă primirea reclamației, având în vedere sortimentul produselor vândute.
 6. Celelalte drepturi și obligații legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de regulamentul vânzătorului privind reclamațiile.

8. CELELALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTUALE

 1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produselor la achitarea întregului preț de achiziție a produselor.
 2. Vânzătorul în relație cu cumpărător nu este obligat de nici un cod de conduită în sensul prevederilor art. 1826 al. 1 lit. e) din Codul Comercial.
 3. Vânzătorul asigură soluționarea reclamațiilor consumatorilor prin intermediul adresei electronice support@reclar.eu. Vânzătorul va trimite informația privind soluționarea reclamației cumpărătorului la adresa electronică a cumpărătorului.
 4. Competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu consumatorii, reieșite din contractul de cumpărare, este Česká obchodní inspekce (Inspectoratul Comercial Ceh), cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, CUI: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pentru soluționarea litigiilor on-line care se află la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi folosită la soluționarea litigiilor reieșite din contractul de cumpărare între vânzător și cumpărător.
 5. Centrul european pentru consumatori Republica Cehă, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este locul de contact, potrivit Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 21 mai 2013 privind soluționarea on-line a litigiilor consumatorilor și privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (directiva privind soluționarea on-line a litigiilor consumatorilor).
 6. Vânzătorul are dreptul de vânzare a produselor pe baza licenței comerciale. Controalele comerciale sunt efectuate, în cadrul competenței, autoritatea de licențiere. Supravegherea în domeniul protecției datelor cu caracter personal este efectuată de Autoritatea pentru protejarea datelor cu caracter personal. Printre altele, Inspectoratul Comercial Ceh exercită, în amploarea stabilită, supravegherea respectării legii nr. 634/1992 Mon. Of. privind protecția consumatorului, în versiunea reglementărilor ulterioare.
 7. Prin aceasta cumpărătorul preia asupra sa riscul modificării împrejurărilor în sensul art. 1765 al. 2 din Codul Civil.

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Vânzătorul își exercită obligația de informare față de cumpărător în sensul art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (în continuare doar „Regulamentul GDPR“) legat de prelucrarea datelor cu caracter personal al cumpărătorului pentru îndeplinirea contractului de cumpărare, pentru negocierea contractului de cumpărare și pentru îndeplinirea obligațiilor de drept public prin intermediul unui document special.

10. TRIMITEREA MESAJELOR COMERCIALE ȘI PĂSTRAREA COOKIES

 1. Cumpărătorul este de acord, în sensul prevederilor art. 7 al. 2 din legea nr. 480/2004 Mon. Of. privind unele servicii ale societății de informare și privind modificările unor legi (legea privind unele servicii ale societății de informare) în versiunea reglementărilor ulterioare, cu trimiterea mesajelor comerciale de către vânzător la adresa electronică sau la numărul de telefon al cumpărătorului. Vânzătorul își exercită obligația de informare față de cumpărător în sensul art. 13 GDPR legat de prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul trimiterii mesajelor comerciale prin intermediul unui document special.
 2. Cumpărătorul este de acord cu salvarea așa-numitelor cookies în calculatorul său. În cazul în care cumpărarea pe site-ul web se poate efectua și obligațiile vânzătorului reieșite din contractul de cumpărare pot fi făcute fără ca să fie salvate așa-numitele cookies în calculatorul cumpărătorului, atunci cumpărătorul poate să revoce oricând consimțământul acordat potrivit frazei anterioare.

11. TRIMITERE

 1. Cumpărătorului se pot trimite la adresa electronică a cumpărătorului. 

12. DISPOZIȚII FINALE

 1. În cazul în care relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (extern), părțile sunt de acord că relația este reglementată de legislația cehă. Prin alegerea legii potrivit frazei anterioare cumpărătorul nu este privat de protecția oferită de prevederile legislației de la care nu se poate abate contractual și pentru care, în lipsa opțiunii legii, ar fi folosite prevederile art. 6 al. 1 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).
 2. În cazul în are vreo dispoziție din termeni și condiții comerciale este sau devine nevalabilă sau fără efect, în locul dispoziției nevalabile sau fără efect se va folosi o prevedere al cărei sens se apropie cât mai mult dispoziției nevalabile. Prin nevalabilitatea sau fără efect a vreunei dispoziții nu este atinsă valabilitatea celorlalte dispoziții.
 3. Contractul de cumpărare, inclusiv termenii și condițiile comerciale, sunt arhivate de către vânzător în formă electronică și nu sunt accesibile.
 4. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de corespondență Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00, adresa poștei electronice support@reclar.com.

În Praga la data de 1.7.2021

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016