Разрешаване на спорове

За уреждането на извънсъдебни потребителски жалби от страна на продавача се грижи чрез електронен адрес support@reclar.com. Информация за обработката на жалбата на клиента се изпраща от продавача на клиента в съответствие с тези Общи условия. В случай че между продавача и клиента възникне потребителски спор от договора, който не може да бъде разрешен чрез взаимно съгласие, клиентът може да подаде предложение за извънсъдебно решаване на такъв спор до определено тяло за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, което е:

Чешка търговска инспекция Централен инспекторат 

отдел ADR

Stepanska 15

110 00

Прага 1

Чешка република

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

като допълнителни подробности са налични тук: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Клиентът също така може да използва онлайн платформата за решаване на спорове, която е създадена от Европейската комисия на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016