Rozwiązywanie sporów

Załatwianie reklamacji konsumentów poza sądem zapewnia Sprzedawca za pośrednictwem adresu e-mailowego support@reclar.com. Informacje o rozpatrzeniu reklamacji Klienta Sprzedawca przekaże Klientowi zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. W przypadku, gdy między Sprzedawcą a Klientem dojdzie do powstania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy, którego nie uda się rozwiązać za pomocą wzajemnego porozumienia, Klient może złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie takiego sporu do wyznaczonej jednostki zajmującej się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich, którą jest:

Czeski Urząd Inspekcji

Handlowej Centralny Inspektorat - dział ADR

Stepanska 44

110 00

Praga 1

Czechy

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

przy czym więcej szczegółów dostępnych jest tutaj: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Klient może również skorzystać z platformy do rozstrzygania sporów online, która została utworzona przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016