ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Reclamații și returnarea banilor

Formular de returnare a produselor

Dacă nu sunteți mulțumit de vreunul dintre produsele noastre, ni-l puteți returna. Vă rugăm să completați acest formular și să-l trimiteți împreună cu produsele, în ambalajul original, la adresa

Reclar Service Center
Vojtěšská 11
Praga 1
110 00, Cehia

Considerăm ziua livrării către noi ca fiind ziua în care denunțați contractul de vânzare-cumpărare. Perioada de returnare de 30 de zile se aplică pentru Ritual Peeler Gold și Ritual Peeler.

Descărcați formularul

PROCEDURA DE RECLAMAȚII  

1. Drepturile și obligațiile părților referitoare la reclamații sunt guvernate de legislația general aplicabilă (în special de prevederile § 1914 până la 1925, § 2099 până la 2117 și § 2161 până la 2174 din Codul civil).

2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile nu au defecte la preluare. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:

  1. Bunurile au caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris
  2. Bunurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și
  3. Bunurile corespund cerințelor legislației aplicabile

3. În cazul în care cumpărătorul nu este mulțumit de calitatea unei anumite comenzi, acesta este obligat să contacteze vânzătorul fără întârzieri nejustificate la numărul de telefon +420 731 911 959. Clientul este obligat să verifice exactitatea comenzii la preluarea acesteia. Pentru a soluționa o reclamație pentru bunurile livrate, trebuie să se prezinte numărul de comandă, factura și datele de identificare ale utilizatorului. Procedura de reclamație nu poate fi inițiată fără aceste detalii.

4. Perioada de garanție începe la preluarea bunurilor livrate de către consumator.

5. În cazul în care cumpărătorul descoperă un defect la bunurile cumpărate în timpul perioadei de garanție, acesta are dreptul de a face o reclamație.

5.1. În cazul unui defect care poate fi eliminat:

a) dreptul la remedierea gratuită, corectă și la timp a defectului

b) dreptul de a obține înlocuirea bunurilor defecte sau a pieselor defecte, cu excepția cazului în care acest lucru este disproporționat față de natura defectului

c) în cazul în care procedurile menționate la literele (a) și (b) sunt imposibile, are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție sau la denunțarea contractului de vânzare-cumpărare

5.2. În cazul unui defect care nu poate fi eliminat:

a) dreptul la înlocuirea bunului defect

6. Garanția nu se raportează în următoarele cazuri:

a) în cazul în care se dovedește că defectul sau deteriorarea a fost cauzată de o utilizare necorespunzătoare, de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau de un alt comportament necorespunzător al cumpărătorului

b) în cazul unor intervenții demonstrabil nepermise asupra bunurilor sau în caz de deteriorare mecanică a acestora

c) la defecte cauzate de uzura normală sau de forță majoră (de exemplu, evenimente cauzate de vreme).

7. Bunurile reclamate, în pachet complet, inclusiv toate accesoriile (cablu de încărcare, geantă, bentiță etc.), sunt trimise de către cumpărător la adresa vânzătorului împreună cu o copie a dovezii de achiziție - bon de livrare și scrisoarea de însoțire - cu protocolul de reclamație, cu o scurtă descriere a defectului.

Adresa noastră pentru depunerea reclamațiilor este: Servisní centrum Reclar, Ema Passlerová, Vrážská 2099, Černošice, 25228

8. Vânzătorul îl informează cumpărător prin e-mail atunci când bunurile au fost primite furnizându-i și informații cu privire la data și modalitatea de soluționare a reclamației, inclusiv o confirmare cu privire la reparație și la durata acesteia sau o justificare scrisă a respingerii reclamației.

9. În cazul în care este vorba despre un defect care poate fi eliminat, cumpărătorul are dreptul ca acest defect să fie eliminat gratuit, în timp util și în mod corespunzător, iar vânzătorul este obligat să elimine defectul fără întârzieri nejustificate.

10. În cazul în care este vorba despre un defect care nu poate fi eliminat și care împiedică utilizarea corespunzătoare a bunului ca un bun fără defecte, cumpărătorul are dreptul ca bunul să fie înlocuit. În cazul în care este vorba despre alte defecte ce nu pot fi eliminate, repetabile și dacă nu se solicită înlocuirea bunului, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului bunului sau poate denunța contractul de vânzare-cumpărare. Ca defect repetabil este considerat un defect care apare a treia oară.

11. Reclamația va fi soluționată în cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia.

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016